Zapytanie ofertowe 3/KIS/NORA/2017

Header page

Zapytanie ofertowe 3/KIS/NORA/2017

Zapytanie ofertowe 3/KIS/NORA/2017

24th May 2017

W związku z prowadzeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”.

Oferty przyjmujemy do 2 czerwca 2017 r. do godziny. 15:00

Zapytanie_ofertowe oraz załączniki_3/KIS/NORA/2017