Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2019

Header page

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2019

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2019

25th October 2019

Stowarzyszenie NORA w związku z prowadzeniem projektu pn "Klub Integracji w Norze" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu "Klub Integracji w Norze"

 

1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną w terminie do dnia 08.11.2019 pod adresem: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2019 w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1 11-200 Bartoszyce

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2019