Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2016 - AKTUALIZACJA

Header page

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2016 - AKTUALIZACJA

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2016 - AKTUALIZACJA

7th December 2016

W związku z pytaniami które otrzymaliśmy w temacie zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2016 informujemy, że w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (pkt. 3 - opis Ogółem kwota brutto wprowadziliśmy jedną zmianę doprecyzowującą:

- wskazano, że ogółem kwota brutto (31 miesięcy pracy) „C” = „B” x 31

Zaktualizowane zapytanie ofertowe w załączeniu.

Zapytanie_ofertowe_1/KIS/NORA/2016