WYNIKI POSTĘPOWANIA 3/KIS/NORA/2017

Header page

WYNIKI POSTĘPOWANIA 3/KIS/NORA/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA 3/KIS/NORA/2017

12th June 2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "KIS-Lepszy start dla młodych"

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 1 000,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.

Część 2. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 2 500,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.

Część 3. Została złożona 1 oferta.

Polska Akademia Sportu, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

Kwota oferty: 1449,00 zł

Oferta została doręczona do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 14:30.

Część 4. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 1 900,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.

Część 5. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 2 500,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.

Część 6. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 2 500,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.

Część 7. Została złożona 1 oferta.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Kwota oferty: 1 850,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 02.06.2017 o godz. 11:30.