WYNIKI POSTĘPOWANIA 2/KIS/NORA/2017

Header page

WYNIKI POSTĘPOWANIA 2/KIS/NORA/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA 2/KIS/NORA/2017

8th May 2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "KIS-Lepszy start dla młodych"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Brak złożonych ofert.
Część 2: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 600,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00
Część 3: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, , ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 750,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 4: Brak złożonych ofert.
Część 5: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 680,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 6: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 680,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 7: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 440,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 8: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 920,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 9: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 700,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 10: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 400,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 11: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 12: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 13: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 000,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 14: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 800,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 15: Złożona 1 oferta nie zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Część 16: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 900,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 17: Brak złożonych ofert.
Część 18: Brak złożonych ofert.
Część 19: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 200,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 20: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 21: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 22: Zostały złożone 3 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 750,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 23: Zostały złożone 4 oferty:
Wybrana oferta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
Kwota oferty: 3 567,20 zł.
Oferta doręczona w dn. 28.04.2017 o godz. 14:49.
Część 24: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 25: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 26: Brak złożonych ofert.
Część 27: Brak złożonych ofert.
Część 28: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 200,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 29: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 30: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Polska Akademia Kultury i Sportu, ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk.
Kwota oferty: 799,00 zł.
Łączna suma punktów - 100 pkt
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 14:30.