WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2018

Header page

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2018

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2018

30th July 2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "KIS-Lepszy start dla młodych"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Kwota oferty: 2 140,00 zł. 

Oferta została doręczona do biura projektu w dn. 19.07.2018 o godz. 13:15

Część 2: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 100,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 3: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 100,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 4: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 5: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 6: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 7: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 400,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 8: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 750,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 9: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 500,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 10: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 11: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 150,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 12: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 000,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 13: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 450,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 14: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 500,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 15: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Kwota oferty: 1 830,00 zł.

Oferta została doręczona do biura projektu w dn. 19.07.2018 o godz. 13:15.

Część 16: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 250,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 17: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 18: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 500,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 19: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 550,00 zł. 

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.