WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2016

Header page

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2016

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2016

8th December 2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru opiekuna KIS i wolontariatu:

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Małgorzata Sanajko

Konopnickiej 6/6a

11-200 Bartoszyce