AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2020

Header page

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2020

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2020

23rd October 2020

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2020 na organizacje i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ Klub Integracji Społecznej w Norze” poprawiono opis przedmiotu zamówienia.

"część 7 – Fryzjerstwo: strzyżenie i koloryzacja

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 20h;

część 8 – Kurs kierowania ruchem:

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 8h;

Część 9 - Operator koparko-ładowarki kl. III:

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 134h;

"

Zmiany dokonano w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2020, punkt III. podpunkt 7, 8, 9

Oferty przyjmujemy do 28.10. 2020 r. do godziny 15:00

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2020