AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2018

Header page

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2018

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2018

19th July 2018

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2018 na organizacje i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”   doprecyzowano zapis dotyczący miejsca realizacji zamówienia. 

"Miejsce szkolenia Bartoszyce lub jeżeli miejsce kursu odbywa się w innej miejscowości niż Bartoszyce koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia ponosi wykonawca."

Zmiany dokonano w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2018, punkt IV. podpunkt 3).

Oferty przyjmujemy do 23 lipca 2018 r. do godziny 15:00

 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KIS/NORA/2018