Aktualności

Header page

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2021

27th maj 2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Klub Integracji Społecznej w Norze" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2021 dotyczącego organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Norze"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1  Zostały złożone 2 oferty  Magellan Aleksandra Kruk, ul. Bazyliowa 18, 10-376 Nikielkowo.
Kwota oferty: 3 000,00zł. Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 13.05.2021 o godz. 12:00
Część 2 brak ofert 

Pełna lista podmiotów

1.Magellan Aleksandra Kruk, ul. Bazyliowa 18, 10-376 Nikielkowo.

2..BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź.

 

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2021

4th maj 2021

Stowarzyszenie NORA w związku z prowadzeniem projektu pn "Klub Integracji w Norze" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 12 uczestników w ramach projektu "Klub Integracji w Norze"

 

1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną w terminie do dnia dnia 14.05.2021 pod adresem: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu dniu 15.05.2021 w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1 11-200 Bartoszyce

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2021

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2020

6th listopad 2020

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Klub Integracji Społecznej w Norze" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2020dotyczącego organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Norze"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 300,00

Część 2

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 900,00

Część 3

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 750,00

Część 4

Zostały złożone 2 oferty

MASTERSOD Paweł Muszyński ul. Sadowa 16/1, 61-657 Poznań

Oferta została dostarczona pocztą do biura projektu w dn. 22.10.2020 o godz. 11:37

Kwota oferty : 1 300,00

Część 5

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 700,00

Część 6

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 3 200,00

Część 7

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 000,00

Część 8

brak ofert

Część 9

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 350,00

Część 10

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 800,00

Część 11

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 000,00

Część 12

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 000,00

Część 13

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 300,00

Część 14

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 2 500,00

Część 15

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 1 250,00

Część 16

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 28.10.2020 o godz. 12:09

Kwota oferty : 4 200,00

 

Pełna lista podmiotów

1.Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce NIP 739-010-03-44

2.Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst – Kamińska, ul. Jacka Kaczmarskiego 2/3, 81-230 Gdynia NIP 6272308844

3.MASTERSOD Paweł Muszyński, ul. Sadowa 16/1, 61-657 Poznań NIP 9721198706

4.RARITY Monika Mroczka, ul. Barcza 48/2L, 10-685 Olsztyn NIP 5632359330

5.Magella Aleksandra Kruk, ul. Bazyliowa 18, 10-376 Nikielkowo NIP 7432004221

 

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2020

23rd październik 2020

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2020 na organizacje i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ Klub Integracji Społecznej w Norze” poprawiono opis przedmiotu zamówienia.

"część 7 – Fryzjerstwo: strzyżenie i koloryzacja

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 20h;

część 8 – Kurs kierowania ruchem:

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 8h;

Część 9 - Operator koparko-ładowarki kl. III:

- ilość osób do przeszkolenia: 1;

- liczba godzin kursu nie mniej niż 134h;

"

Zmiany dokonano w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2020, punkt III. podpunkt 7, 8, 9

Oferty przyjmujemy do 28.10. 2020 r. do godziny 15:00

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2020

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2020

16th październik 2020

Stowarzyszenie NORA w związku z prowadzeniem projektu pn "Klub Integracji w Norze" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu "Klub Integracji w Norze"

 

1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną w terminie do dnia dnia 28.10.2020 pod adresem: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu dniu 29.10.2020 w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1 11-200 Bartoszyce

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2020

Piknik Rodzinny ODWOŁANY!

27th sierpień 2020

EDIT: 27.08.2020 godz. 21:41 

Ze wzlędu na wprowadzone dzisiejszze obostrzenia w naszym powiecie (wprowadzenie strefy zółtej)  piknik zostaje odwołany. 

 

Już w tą niedziele zapraszamy na piknik rodzinny który odbędzie się w Bartoszycach w godzinach 12:00 - 18:00. Będzie mnóstwo atrakcji zupełnie za darmo! Zapraszamy serdecznie

Regulamin wydarzenia  tutaj

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2019

15th listopad 2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Klub Integracji Społecznej w Norze" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2019 dotyczącego organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Norze"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 2 100,00 zł

Część 2

Zostały złożone 3 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 2 250,00 zł

Część 3

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 2 100,00 zł

Część 4

Zostały złożone 3 oferty

CENTRUM Andrzej Szope 

Ul. Mochnackiego 10/1, 10-037 Olsztyn

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 13:04.

Kwota oferty: 1 173,33 zł.

Część 5

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 250,00 zł

Część 6

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 250,00 zł

Część 7 

Zostały złożone 3 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 2 850,00 zł

Część 8 

Zostały złożone 3 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 550,00 zł

Część 9

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 900,00 zł

Część 10

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 200,00 zł

Część 11

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 600,00 zł

Część 12

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 1 950,00 zł

Część 13

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 3 450,00 zł

Część 14

Zostały złożone 2 oferty

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 2 000,00 zł

Część 15

Została złożona 1 oferta

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Oferta została dostarczona osobiście do biura projektu w dn. 08.11.2019 o godz. 12:25

Kwota oferty: 3 000,00 zł

 

Pełna lista podmiotów

1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

2. CENTRUM Andrzej Szope 

Ul. Mochnackiego 10/1, 10-037 Olsztyn

3. ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe.

Ul. Św. Wojciecha 3/3a, 10-900 Olsztyn

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO – MOTOR” 

Ul. Grota-Roweckiego 2, 11-200 Bartoszyce

 

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2019

25th październik 2019

Stowarzyszenie NORA w związku z prowadzeniem projektu pn "Klub Integracji w Norze" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu "Klub Integracji w Norze"

 

1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną w terminie do dnia 08.11.2019 pod adresem: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2019 w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie NORA, ul. Hubalczyków 2/1 11-200 Bartoszyce

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/kis/nora/2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2018

30th lipiec 2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "KIS-Lepszy start dla młodych"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Kwota oferty: 2 140,00 zł. 

Oferta została doręczona do biura projektu w dn. 19.07.2018 o godz. 13:15

Część 2: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 100,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 3: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 100,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 4: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 5: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 6: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 7: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 400,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 8: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 750,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 9: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 500,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 10: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 11: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 150,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 12: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 000,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 13: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 450,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 14: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 500,00 zł

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 15: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Kwota oferty: 1 830,00 zł.

Oferta została doręczona do biura projektu w dn. 19.07.2018 o godz. 13:15.

Część 16: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 250,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 17: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 1 200,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 18: Zostały złożone 2 oferty.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 3 500,00 zł.

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

Część 19: Została złożona 1 oferta.

Wybrana oferta: 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach.

Kwota oferty: 2 550,00 zł. 

Oferta została złożona osobiście do biura projektu w dn. 23.07.2018 o godz. 14:19.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/NORA/2018

19th lipiec 2018

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2018 na organizacje i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”   doprecyzowano zapis dotyczący miejsca realizacji zamówienia. 

"Miejsce szkolenia Bartoszyce lub jeżeli miejsce kursu odbywa się w innej miejscowości niż Bartoszyce koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia ponosi wykonawca."

Zmiany dokonano w zapytaniu ofertowym 1/KIS/NORA/2018, punkt IV. podpunkt 3).

Oferty przyjmujemy do 23 lipca 2018 r. do godziny 15:00

 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KIS/NORA/2018