WYNIKI POSTĘPOWANIA 2/KIS/NORA/2017

8th maj 2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "KIS-Lepszy start dla młodych"

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Brak złożonych ofert.
Część 2: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 600,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00
Część 3: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, , ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 750,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 4: Brak złożonych ofert.
Część 5: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 680,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 6: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 680,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 7: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 440,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 8: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 1 920,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 9: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 700,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 10: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn.
Kwota oferty: 400,00 zł.
Oferta doręczona w dn. 26.04.2017 o godz. 14:34.
Część 11: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 12: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 13: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 000,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 14: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 800,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 15: Złożona 1 oferta nie zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Część 16: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 900,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 17: Brak złożonych ofert.
Część 18: Brak złożonych ofert.
Część 19: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 200,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 20: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 21: Zostały złożone 2 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 22: Zostały złożone 3 oferty.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 750,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 23: Zostały złożone 4 oferty:
Wybrana oferta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
Kwota oferty: 3 567,20 zł.
Oferta doręczona w dn. 28.04.2017 o godz. 14:49.
Część 24: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 25: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 2 500,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 26: Brak złożonych ofert.
Część 27: Brak złożonych ofert.
Część 28: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 200,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 29: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. Kwota oferty: 1 100,00 zł.
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 11:00.
Część 30: Została złożona 1 oferta.
Wybrana oferta:
Polska Akademia Kultury i Sportu, ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk.
Kwota oferty: 799,00 zł.
Łączna suma punktów - 100 pkt
Oferta złożona w dn. 02.05.2017 o godz. 14:30.

 

Zapytanie ofertowe 2/KIS/NORA/2017 -AKTUALIZACJA

26th kwiecień 2017

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 2/KIS/NORA/2017 na przeprowadzenie i organizacje indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”.

została zmieniona następujące treść ogłoszenia:

III. Opis przedmiotu zamówienia 
część 10 – Zagęszczanie rzęs metodą 1:1:
- ilość osób do przeszkolenia: 3

Zapytanie_ofertowe oraz załączniki_2/KIS/NORA/2017-aktualizacja

Zapytanie ofertowe 3/KIS/NORA/2017 -AKTUALIZACJA

26th kwiecień 2017

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 3/KIS/NORA/2017 na przeprowadzenie i organizacje indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”.

została zmieniona następujące treść ogłoszenia:

część 5 – Kelner – barman - barista:

- ilość osób do przeszkolenia: 1,

- liczba godzin kursu nie mniej niż 80 h;

Zapytanie_ofertowe oraz załączniki_3/KIS/NORA/2017-aktualizacja

Zapytanie ofertowe 2/KIS/NORA/2017

20th kwiecień 2017

W związku z prowadzeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych dla 25 uczestników w ramach projektu „ KIS- Lepszy start dla młodych”.

Oferty przyjmujemy do 2 maja 2017 r. do godziny. 15:00

Zapytanie_ofertowe oraz załączniki_2/KIS/NORA/2017

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2017 - AKTUALIZACJA

9th kwiecień 2017

W związku z pytaniami które otrzymaliśmy w temacie zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2017 informujemy, że wprowadziliśmy jedną zmianę (pkt. 9 - Miejsce, termin i sposób złożenia oferty):

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w: poniedziałki w godz 8:00-14:00 wtorek-środa 11:00-17:00 czwartek- piątek 8:00-14:00 w siedzibie Stowarzyszenia NORA w Bartoszycach przy ul. Hubalczyków 2/1, lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie NORA ul. Hubalczyków 2/1 11-200 Bartoszyce, w, nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11.04.2017 r. do godz. 23:59

Zaktualizowane zapytanie ofertowe w załączeniu.

Zapytanie_ofertowe_1/KIS/NORA/2017

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2017

3rd kwiecień 2017

W związku z prowadzeniem projektu pn " KIS-Lepszy start dla młodych" przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące wyoboru opiekuna KIS i wolonatariatu na okres 12 miesięcy

Oferty przyjmujemy do 11 kwietnia 2017 r. do godziny. 23:59

Zapytanie_ofertowe_1/KIS/NORA/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA 1/KIS/NORA/2016

8th grudzień 2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "KIS - Lepszy start dla młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru opiekuna KIS i wolontariatu:

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Małgorzata Sanajko

Konopnickiej 6/6a

11-200 Bartoszyce

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2016 - AKTUALIZACJA

7th grudzień 2016

W związku z pytaniami które otrzymaliśmy w temacie zapytania ofertowego nr 1/KIS/NORA/2016 informujemy, że w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (pkt. 3 - opis Ogółem kwota brutto wprowadziliśmy jedną zmianę doprecyzowującą:

- wskazano, że ogółem kwota brutto (31 miesięcy pracy) „C” = „B” x 31

Zaktualizowane zapytanie ofertowe w załączeniu.

Zapytanie_ofertowe_1/KIS/NORA/2016

Rozeznanie ofertowe 2/KIS/ROZ/NORA/2016

5th grudzień 2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. „KIS-Lepszy start dla młodych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące doradztwa psychologicznego

Oferty przyjmujemy do 12 grudnia 2016 r. do godziny. 23:59.

Rozeznanie_ofertowe_2/KIS/ROZ/NORA/2016

Zapytanie ofertowe 1/KIS/NORA/2016

23rd listopad 2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. „KIS-Lepszy start dla młodych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru opiekuna KIS i wolontariatu.

Oferty przyjmujemy do 7 grudnia 2016 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie_ofertowe_1/KIS/NORA/2016