Zarząd

Header page

 

ZARZĄD 

Daniel Ziemacki

Prezes

Koordynator projektów, specjalista z zakresu realizacji i przygotowywania projektów grantowych, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, diagnozowania potrzeb projektowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent Szkoły Animatorów i Doradców Społecznych. Instruktor tańca z ogniem.

 

 

Małgorzata Sanajko

Wiceprezes

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną (licencjat) oraz pedagogika szkolna z przedsiębiorczością (magister). Koordynatorka oraz inicjatorka projektów młodzieżowych. Ukończyła Szkołę Animatorów Społecznych, instruktorka tańca z ogniem oraz koordynatorka Centrum Wolontariatu. W stowarzyszeniu zajmuję się również identyfikacją wizualną 

   

Dawid Liedtke

Skarbnik

Student pedagogiki na Wyższej Szkole Bezpieczeńska. Intruktor tancerz tańca nowoczesnego i tańca z ogniem. Absolwent Szkoły Animtorów Społecznych. Koordynator inicjatyw lokalnych.