Final of the project "Art, Culture and dance as a tool education"

Header page

Final of the project

Final of the project "Art, Culture and dance as a tool education"

5th February 2016

From 05.01.2015 to 30.11.2015 Association of NORA, fulfill the project called "Art, Culture and dance as a tool education" project involved organizing international exchange, which took place from 31.07 - 08.082015 years in Rodowo.W projekcie "Sztuka, Kultura i taniec jako narzędzie edukacji" wzięło udział 35 osób z 5 krajów:
- Polski,
- Turcji,
- Włoch,
- Bułgarii,
- Rumunii.
Projekt miał na celu spotkanie młodzieży, poznania swoich kultur, wymiany doświadczeń, doznania różnorodności kulturowej, przełamanie stereotypów, doświadczenia pracy w międzynarodowym zespole, zapoznania się z metodami pracy w międzynarodowym zespole. Młodzież aktywnie brała udział w projekcie, poznała innowacyjne formy spędzania czasu wolnego tj. taniec z ognie, taniec z wykorzystaniem światła led, taniec nowoczesny, szczudlarstwo, tworzenie scenografii i charakteryzacji. Młodzi uczestnicy doświadczyli także procesu grupowego, który pomógł im rozwinąć umiejętności takie jak: organizacja pracy, praca w grupie, ocena własnych działań, efektywne zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów grupowych.
Projekt realizowany był w ramach programu ERASMUS+.
Zapraszamy do obejrzenia wideo z realizacji filmu: